ENERGIES RENOVABLES

EPC

 • Desenvolupament de projectes 
 • Direcció de Projectes i Enginyeria
  Gestió tècnica i administrativa per al desenvolupament de projectes. Control d’execució d’obres d’acord amb planificacions i normatives locals.
 • Construcció
  Construcció, claus en mà, de projectes. Gestió de compres de materials. Gestió de subcontractes locals.
 • Legalització i posada en funcionament.
  Control i execució del procés legal i administratiu per a la connexió de plantes de generació d’energia.

Operació i manteniment

 • Operació
  Control de producció d’energia, anàlisi de resultats i detecció de desviacions.
 • Manteniment preventiu i correctiu
  Gestió de tasques de manteniment preventiu. Gestió d’avaries.
 • Gestió documental
  Redacció d’informes de producció, PR i disponibilitat.

Consultoria

 • Consultoria tècnica
  Consultoria tècnica per al desenvolupament de projectes, per a la compra de projectes executats, i Due Diligence Tècnica.
 • Consultoria legal
  Consultoria per a processos de negociació de contractes d’EPC i O&M,  i gestió documental del  desenvolupament de llicències.

INFRAESTRUCTURES

 • Enginyeria d’ execució de projectes integrals (electricitat, clima, detecció d’incendis, intrusió, CCTV, control d’accessos, CPD, cablejat de dades, comunicacions, seguretat…).
 • Execució de grans instal·lacions en el sector industrial, comercial i de serveis.
 • Execució de multitud de petites instal·lacions per a un únic client (cadenes de botigues, concessionaris, mútues, etc.).
 • Serveis globals de CPD (enginyeria, construcció i manteniment).
 • Serveis de manteniment integrals.
 • Estudis d’estalvi energètic.
 • Instal·lacions de MT i AT.
 • Legalitzacions.

Top