• Localització: Puimichel (Francia)
  • Situació: Acabat
  • Client: Grup d'Inversió

Instal·lació Solar Fotovoltaica amb Sistema Fix.
Operació i Manteniment

Potència: 8000KW potència Nominal

Top