• Localització: Mora la Nova (ESPAÑA)
  • Situació: Acabat
  • Client: Grup d'Inversió

Instal·lació solar fotovoltaica amb sistema de seguiment d’un eix.

Realització d’obra civil d’adequació de terreny, canalitzacions elèctriques, construcció i instal·lació d’edificis, instal·lació fotovoltaica, instal·lacions de Baixa Tensió, instal·lacions de Mitja Tensió, instal·lacions d’evacuació, instal·lacions de monitorització i telelectura, instal·lacions de Serveis Auxiliars.

Potencia:  1.500kw potència nominal.

Top