• Localització: Les Mees (Francia)
  • Situació: Acabat
  • Client: Grup d'Inversió

Instal · lació solar fotovoltaica amb Sistema fix.
instal · lació de sistema de suportació, instal · lació de mòduls fotovoltaics, instal · lació elèctrica (AD + DC), instal · lacions de Mitja Tensió, serveis auxiliars, Direcció tècnica.
Potència: 2.000kW potència nominal

Top