• Localització: Barcelona
  • Situació: Acabat
  • Client: Grup d'Inversió

Instal·lació Solar Fotovoltaica amb Sistema Fix sobre teulada.
Operació i Manteniment
Potència: 6.500KW potència Nominal

Top