• Localització: Almansa (ESPAÑA)
  • Situació: Acabat
  • Client: Grup d'Inversió

Instal·lació Solar Fotovoltaica amb Sistema de Seguiment a un Eix.
Obra civil, instal·lació del sistema de suportació, instal·lació dels panells fotovoltaics, instal·lació elèctrica (AD+DC), edificacions, instal·lacions de Mitja Tensió, connexionat a xarxa, sistema de monitorització, serveis auxiliars, Direcció Tècnica i Legalització.

Output: 3000kW of Nominal Power

Top