InfraestructurasDes del Departament d’Enginyeria i Infraestructures de CONCOM oferim tot tipus de serveis integrats, tant tècnics com de gestió. Això ens fa una empresa ideal per a la gestió de projectes integrals, amb prestacions que van des d’actuacions “claus en mà” en les seves diverses modalitats, fins a serveis “facility management”, que tenen per finalitat l’optimització integral del procés de manteniment de qualsevol projecte.

El nostre objectiu és estar en contacte permanent amb el client, per tal de solucionar tots aquells aspectes tècnics que li preocupin en relació amb les seves infraestructures actuals i/o acompanyar-lo en els futurs projectes que haurà de desenvolupar.

Sempre oferim la màxima qualitat de servei, coneixement tecnològic del sector, productes i serveis innovadors.

Serveis

  • Enginyeria d’ execució de projectes integrals (electricitat, clima, detecció d’incendis, intrusió, CCTV, control d’accessos, CPD, cablejat de dades, comunicacions, seguretat…).
  • Execució de grans instal·lacions en el sector industrial, comercial i de serveis.
  • Execució de multitud de petites instal·lacions per a un únic client (cadenes de botigues, concessionaris, mútues, etc.).
  • Serveis globals de CPD (enginyeria, construcció i manteniment).
  • Serveis de manteniment integrals.
  • Estudis d’estalvi energètic.
  • Instal·lacions de MT i AT.
  • Legalitzacions.
Top