Què fem

Energies Renovables

Disseny i desenvolupament de projectes solars.

Enginyeria i Infraestructures

Serveis integrats. Tècnics i de gestió.

Els nostres serveis

Enginyeria

Disseny i càlcul d'instal·lacions i infraestructures d'acord amb les necessitats del client.

O&M

Gestió de tasques de manteniment preventiu i correctiu. Gestió d’avaries.

Direcció de projectes

Gestió tècnica i administrativa per al desenvolupament de projectes. Control d’execució d’obres.

Consultoria tècnica

Consultoria tècnica per al desenvolupament de projectes, compra de projectes executats, Due Dilligence Tècnica.

Construcció

Construcció, claus en mà, de projectes. Gestió de compres i subcontractes locals.

Consultoria legal

Consultoria per a processos de negociació de contractes d’EPC i O&M, i gestió documental.

Els nostres projectes

Projectes.

Aquí els mostrem alguns dels nostres projectes més rellevants.

Veure més projectes

Fukuroda (Japan)

  Fukuroda (Japan) 32Mw power

more

Fira Barcelona

Instal·lació Solar Fotovoltaica amb Sistema Fix sobre teulada. Operació i Manteniment Potència: 6.500KW potència Nominal

more

Renta Corporación

Instal·lació integral d’electricitat, clima, comunicacions, seguretat e incendis.

more

Notícies.

Des d’aquesta secció podrà mantenir-se informat de les nostres notícies i novetats.

Llegeixi les notícies

Top