Què fem

Energies Renovables

Disseny i desenvolupament de projectes solars.

Enginyeria i Infraestructures

Serveis integrats. Tècnics i de gestió.

Els nostres serveis

Enginyeria

Disseny i càlcul d'instal·lacions i infraestructures d'acord amb les necessitats del client.

O&M

Gestió de tasques de manteniment preventiu i correctiu. Gestió d’avaries.

Direcció de projectes

Gestió tècnica i administrativa per al desenvolupament de projectes. Control d’execució d’obres.

Consultoria tècnica

Consultoria tècnica per al desenvolupament de projectes, compra de projectes executats, Due Dilligence Tècnica.

Construcció

Construcció, claus en mà, de projectes. Gestió de compres i subcontractes locals.

Consultoria legal

Consultoria per a processos de negociació de contractes d’EPC i O&M, i gestió documental.

Els nostres projectes

Projectes.

Aquí els mostrem alguns dels nostres projectes més rellevants.

Veure més projectes

Mora la Nova

Instal·lació solar fotovoltaica amb sistema de seguiment d’un eix. Realització d’obra civil d’adequació de terreny, canalitzacions elèctriques, construcció i instal·lació d’edificis, instal·lació fotovoltaica, instal·lacions de Baixa Tensió, instal·lacions de Mitja

more

Fira

Instal·lació Solar Fotovoltaica amb Sistema Fix sobre teulada. Operació i Manteniment Potència: 4.500KW potència Nominal

more

Renta Corporación

Instal·lació integral d’electricitat, clima, comunicacions, seguretat e incendis.

more

Notícies.

Des d’aquesta secció podrà mantenir-se informat de les nostres notícies i novetats.

Llegeixi les notícies

Portico de Mar

Concom realitza la remodelació (de tots els establiments) de l’edifici “Portico de Mar” a Barcelona (ESP) – Aire condicionat – Electricitat – Comunicacions – Més de 10.000m2

Top